top of page

ב"ש ישיבת דרזדן גמ"ח

ישיבת בשט דרזדן היא מוסד חינוכי יהודי מכובד בדרזדן, גרמניה. על שם הבעל שם טוב, מייסד החסידות, הישיבה ממשיכה את מורשתו הרוחנית. התכנית שלהם מכסה מגוון רחב של לימודי דת, לרבות תורה, תלמוד וקבלה, וכן הדרכה מעשית לחיים רוחניים. הישיבה מהווה מרכז ללימוד יהודי והתפתחות רוחנית ומושכת אליה תלמידים מכל העולם. ביוזמתה החינוכית תורמת ישיבת בשט דרזדן לחיזוק הזהות היהודית ולשימור המסורת. הוא מקדם הבנה עמוקה של תורות וערכים יהודיים ומסייע לתלמידים לפתח קשר אישי לאמונתם. כמו כן משמשת הישיבה כמקום מפגש וחילופי דברים לקהילה היהודית בדרזדן ומחוצה לה. זה יוצר סביבה תוססת ותומכת שבה התלמידים יכולים לפתח את היכולות הרוחניות והאינטלקטואליות שלהם. ישיבת בשט דרזדן היא מרכז תרבותי ודתי רב ערך המשקף את הגיוון והחיוניות של החיים היהודיים בגרמניה.

ב"ש ישיבת דרזדן גמ"ח
bottom of page