top of page

בית עץ קאים לייפציג

בית עץ חיים לייפציג היא קהילה יהודית דינמית בלייפציג, גרמניה. פירוש שמו הוא "בית העץ החי". לקהילה היסטוריה עשירה החל מהמאה ה-19, אז החלו להתארגן יהודים בלייפציג. הקהילה נפגעה קשות בתקופת הנאצים, אך היא חווה כעת התעוררות. בית עץ חיים לייפציג תורם באופן פעיל לחיי התרבות והדת בעיר ומהווה מקום התכנסות, תפילה וקהילה למאמינים היהודים באזור. הקהילה מציעה מגוון פעילויות דת, תרבות וחינוכיות, לרבות שירותי דת, חגיגות חגים, תוכניות חינוכיות ואירועים חברתיים. בנוסף, בית עץ חיים לייפציג מחויב גם לדיאלוג בין-דתי ולחילופין בין-תרבותיים לקידום הבנה ושיתוף פעולה בין קהילות שונות. הקהילה מהווה חלק חשוב מהפסיפס התרבותי והדתי של לייפציג ותורמת לגיוון ולסובלנות בעיר.

בית עץ קאים לייפציג
bottom of page