top of page

Gefilte Fest Dresden e.V.

ה-Gefilte Fest Dresden eV הוא ארגון חשוב ללא מטרות רווח בדרזדן המוקדש לקידום ושימור התרבות והמסורות היהודיות. במגוון רחב של פעילויות ואירועים, העמותה מסייעת לשמור על המורשת התרבותית של הקהילה היהודית ולהנגיש אותה לקהל רחב. באמצעות פסטיבלים, קונצרטים, תערוכות, סדנאות ותוכניות חינוכיות, יוצרת העמותה פלטפורמה לחילופי תרבות ודיאלוג. היא משמשת מקום מפגש לאנשים ממוצא ואמונות שונות כדי לחגוג ולהעריך יחד את הגיוון והחשיבות של התרבות היהודית. בנוסף, ה-Gefilte Fest Dresden eV מעורב באופן פעיל בעבודת הזיכרון ודוגל בדו-קיום פתוח וסובלני בחברה. עבודתו עוזרת לשבור דעות קדומות ולבנות גשרים בין תרבויות. העמותה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות מקומיים, בתי ספר וארגונים אחרים כדי להשיג את מטרותיה ולתרום תרומה בת קיימא לגיוון התרבותי והשילוב בדרזדן.

Gefilte Fest Dresden e.V.
bottom of page