top of page

הקהילה היהודית Dresden e.V.

הקהילה היהודית Dresden eV היא מוסד חשוב עבור הקהילה היהודית בדרזדן, גרמניה. כעמותה רשומה, היא ממלאת תפקיד מרכזי בארגון פעילויות דת, תרבות וחברתיות לחבריה. הקהילה הדתית מקיימת בית כנסת ומציעה שירותים ושמחות קבועות למתן מענה לצרכי הדת ולשימור המסורת היהודית. בנוסף, הוא מארגן תכניות חינוכיות, אירועים וסדנאות המסייעים בשמירה על המורשת התרבותית וקידום המודעות להיסטוריה ולתרבות היהודית. הקהילה משמשת גם כנקודת מגע לתמיכה חברתית ומציעה עזרה וייעוץ לחבריה בתחומי חיים שונים. היא מעורבת באופן פעיל בדיאלוג בין-דתי ותורמת לקידום הבנה וכבוד הדדיים. כחלק חשוב מהעיר דרזדן, הקהילה היהודית תורמת לגיוון תרבותי ולכידות חברתית. באמצעות פעילותה היא מחזקת את הזהות היהודית ויוצרת מרחב לקהילה ויחד בתוך הקהילה היהודית וכן לדיאלוג וחילופי דברים עם החברה הרחבה. הקהילה הדתית היא סמל לחיוניות ולצמיחה המתמשכת של הקהילה היהודית בדרזדן.

הקהילה היהודית Dresden e.V.
bottom of page